Om Movium plantarum 'Svensk Dendrologi'

Movium plantarum är en växtdatabas som bygger på 'Svensk Dendrologi' som togs fram på 1990-talet och såldes på CD-skiva fram till 2009. Nu har den utvecklats till en webbaserad prenumerationstjänst med fler växter, mer information i form av bland annat bilder, filmer och ljudfiler och med möjligheter till självstudier under rubriken "Studium". Ambitionen är att utveckla innehållet med fler växtslag såsom perenner och att ständigt komplettera med fler bilder och mer växtfakta. Movium plantarum kommer alltid att utvecklas och blir aldrig färdig!

Växtdatabasen har tagits fram av Movium i samarbete med Alnarps Trädgårdslaboratorium. Initiativtagare till utvecklingsarbetet av Movium plantarum var Anders Rasmusson och Fredrik Jergmo på Movium samt Joel Magnusson på Alnarps Trädgårdslaboratorium. I arbetsgruppen på Movium har landskapsingenjörerna Fredrik Jergmo varit projektledare och Eric Wahlsteen tagit fram växtfakta. Vid SLU i Alnarp har Kenneth Lorentzon, dendrolog och forskare, varit huvudansvarig faktagranskare tillsammans med universitetslektor Eva Gustavsson.

Bland externa samarbetspartners har Anders Klapp ansvarat för den grafiska formgivningen och Jesper Snive för databasprogrammeringen.

Abies concolor
coloradogran
Henrik Sjöman
Filmfotograf: Johani Karonen
Pseudotsuga menziesii
douglasgran
Ola Melin
Filmfotograf: Johani Karonen
Ilex x meserveae
blå järnek
Karin Svensson
Filmfotograf: Johani Karonen
Spela ljudfil
Corylus avellana
hassel
Leo Sjölund
Fakta: Kenneth Lorentzon, SLU Movium
Spela ljudfil
Cercidiphyllum japonicum
katsura
Leo Sjölund
Fakta: Kenneth Lorentzon, SLU Movium
Spela ljudfil
Acer tataricum ssp. ginnala
ginnalalönn
Leo Sjölund
Fakta: Kenneth Lorentzon, SLU Movium